Medezeggenschapsraad

Ouderbijdrage

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee betalen we de door de overheid gestelde basistaken. De vrijeschool heeft een breder aanbod en we gebruiken onder andere de ouderbijdrage om dat te bekostigen.

Waarvoor we de ouderbijdrage gebruiken:

  • De kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas. Denk hierbij aan waskrijt, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We hebben de mogelijkheid om een keuze te maken uit extra leerkrachten. Bijvoorbeeld voor het vak euritmie of muziek, handwerk etc.
  • We organiseren jaarfeesten waarvoor we materialen etc. nodig hebben.
  • Duurzame meubels, speelgoed en leesboeken

Van boetseerwerk tot periodeschriften en muziekles. Kortom allemaal voorbeelden die mogelijk zijn door de extra ouderbijdrage.

Wie besteedt de ouderbijdrage?

Elk jaar wordt de ouderbijdrage verantwoord in de jaarrekening. Er worden afspraken gemaakt met de Medezeggenschapsraad, waaraan het geld wordt besteed. De ouders houden door de Medezeggenschapsraad een vinger aan de pols. Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de MR een algemene ouderavond om ouders hierover te informeren.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw bijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Er wordt natuurlijk geen individueel kind uitgesloten als er geen ouderbijdrage wordt betaald. Wij hopen en gaan ervan uit dat elke ouder een bijdrage geeft. Het gaat om een bedrag dat voor iedereen haalbaar is. Ook in financiële zin dragen we zo de school samen.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie. Het formulier voor toezegging ouderbijdrage, kunt u digitaal invullen.

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel