SOP

Beweegklas

Voor veel eersteklassers is het nog moeilijk om stil te zitten en zich langere tijd te concentreren. Door een bewegende klas in te voeren wordt deze overgang minder groot. Er wordt meer aangesloten bij de bewegingsdrang van jonge kinderen.

Beweegklas

Bewegen ondersteunt het leren

In onze tijd wordt er steeds minder bewogen. Ook door kinderen. Steeds meer kinderen hebben daardoor motorische problemen. Die kunnen zich uiteindelijk ook vertalen in leerproblemen. De link tussen bewegen en leren wordt ook buiten de vrijeschool steeds vaker gelegd.

Wat is een beweegklas?

Om met een klas te kunnen bewegen, is vrije ruimte nodig. Hier is door de tafeltjes en stoeltjes in het klaslokaal vaak weinig ruimte voor. In onze beweegklas hebben we gekozen voor houten banken en kussen. We kunnen hierdoor eenvoudig en snel verschillende opstellingen maken, passen bij de inhoud van de les.

Voorbeelden van de beweegklas

  • Parcours: de dag starten met een parcours waarin de evenwichtszin en de tastzin worden gestimuleerd. Ook leert het kinderen samen te werken en gericht te bewegen.
  • Kring: een waardevol moment voor de sociale ontwikkeling in de klas. Tevens verstrekt het het groepsgevoel en de gelijkheid.
  • Werk-opstelling: in de werkopstelling zijn de kinderen gericht op het bord. Door het meubilair beweegt het kind ongemerkt zelfs
  • Groepsopstelling (zonne-opstelling): bevordert het samenwerken.

Door vaak van opstelling te wisselen hoeven de kinderen nooit lang in dezelfde houding zitten. Er is sprake van een ‘dynamische’ klas; ene klas in beweging.

“Met een brede basis sta je sterker, kom je verder”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel