School ondersteuningsplan

Schoolondersteuningsprofiel & ondersteuningsplan

Het SOP (schoolondersteuningsprofiel)

Leerlingen hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat de Rudolf Steinerschool in Krimpen aan den IJssel kan betekenen in (extra) ondersteuning voor leerlingen. Onze school heeft in het SOP omschreven welke deskundigheid wij in school hebben. Zo weet u of de onderwijsbeloften van uw kind passen in onze school.

SOP en het samenwerkinsgverband

Jaarlijks wordt het SOP in samenspraak met het samenwerkingsverband aan den IJssel herzien. Iedere school binnen dit samenwerkingsverband heeft een eigen SOP.

Het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan geeft de zorgstructuur van de school weer. Heeft u hier vragen over? Stel deze gerust aan de schoolleiding of aan de intern begeleider van onze school.

Schoolondersteuningsprofiel 2019

Ondersteuningsplan 2019-2021

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel