Aanmeldprocedure

Vooraanmeldingen

Heeft u belangstelling voor deze vrijeschool en wilt u uw kind graag op de Rudolf Steinerschool geplaatst zien? Kom dan langs tijdens een van de informatieochtenden over ons onderwijs.

Tijdens deze bijeenkomst verstrekken wij vooraanmeldformulieren en start de aanmeldprocedure. Op het moment dat u dit formulier ingevuld bij de administratie inlevert, staat uw kind op de wachtlijst.

Procedure vooraanmelden

Wij laten leerlingen toe op volgorde van vooraanmelding bij de administratie. Na het inleveren van het vooraanmeldformulier, in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin uw kind vier jaar wordt, wordt óf aanmeldprocedure gestart óf u ontvangt bericht dat er op dat moment (nog) geen plaats is voor uw kind.

Dit is afhankelijk van uw plaats op de wachtlijst en het aantal vooraangemelde broertjes en zusjes. Is er geen plaats voor uw kind, dan is er altijd een mogelijkheid om op de wachtlijst te blijven staan tot er een plekje vrij komt.

Voorrangsregels

Er zijn voorrangsregels bij plaatsing. Broertjes en zusjes hebben voorrang. Doorgaans kunnen wij (de eerste) 12-15 kinderen van de kleutervooraanmeldingen plaatsen.

Zij-instromers

Bent u opzoek naar een "nieuwe" school voor uw kind dan bent u ook van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten (zie agenda voor data). Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u een vooraanmeldformulier invullen en inleveren voor uw kind(eren). De aannamecoördinator neemt z.s.m. contact met u op of er mogelijk plaats is in de klas en en indien er plaats is de aanname procedure zij-introom met u door te nemen en te starten. Na afronding van deze procedure wordt duidelijk of wij uw kind een plaats kunnen bieden op onze school.

Wachtlijsten & plaats

Vanwege de grote vraag naar vrijeschoolonderwijs, is de Rudolf Steinerschool Krimpen gestart met het invoeren van wachtlijsten voor diverse klassen. Wij benadrukken dan ook uw kind(eren) al op zeer jonge leeftijd aan te melden middels het vooraanmeldformulier, die worden verstrekt tijdens de informatieochtend.

Tijdens de informatiemomenten kan uw kind meteen aangemeld worden op school. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Contactgegevens

tel: 0180-519776
email s.van.limborgh@rudolfsteinerschool.nl

directie-krimpen@rudolfsteinerschool.nl

“Wij werken vanuit hart, hoofd en handen.”