Schoolbestuur

Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Rudolf Steinerschool Krimpen valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH). 

Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

Bestuurder:

Nevenfuncties bestuurder:
– Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen
– Bestuurslid Kinderopvang Hansje Stoffel
– Lid verschillende commissies/werkgroepen van de PO-Raad (onbezoldigd) – Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs.

De Raad van Toezicht:

  • Sjef L.J.M. Palmen, Intercessi Consult BV
  • Albert E. Vlug, Partner CGI
  • Paul R. Slier, eigenaar juridisch adviesbureau Slier (voorzitter)
  • Minke Knol, Knol Interim, Advies en Organisatie
  • Margreet A.M. Vendel, College van bestuur bij St. Meer Primair
  • Piter D. de Jong, Senior Project Manager bij Ministerie Economische zaken

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar: www.svzh.nl

“Onderwijs met hoofd, hart en handen”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel