Veiligheidsplan

Klachtenprocedure

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.

Er zijn verschillende soorten klachten:

  • klachten van organisatorische aard
  • klachten van onderwijskundige aard
  • klachten over veiligheid of intimidatie

Klachten van organisatorische aard

Heeft u klachten van organisatorische aard? Neem dan contact op met de schoolleider.

Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard

Onderwijskundige- of pedagogische klachten horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u samen de schoolleider in het vraagstuk betrekken.

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie

Wanneer u klachten heeft over schoolveiligheid of intimidatie kunt u die kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Hanneke Ouweneelof de externe vertrouwenspersoon (Jeroen Meiboom of Els Rietveld van de CEDgroep) begeleiden u in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.

Uw klacht in behandeling

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht verwijzen we u door naar de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

De gehele procedure is ook te downloaden.

“Onderwijs met hoofd, hart en handen”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel