Ziekmelden leerling

Ziekmelden leerling

Wanneer uw kind ziek is, is het belangrijk dat zowel de leerkracht als de school op de hoogte is. Bij ziekte van een kind dient dit dezelfde dag tussen 8.10 – 8.30 uur aan de administratie telefonisch (0180-519776) te worden doorgegeven.

Besmettelijke ziekte

Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte moet dit bij de ziekmelding vermeld worden. In dit geval houdt de school zich aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM. U kunt de richtlijnen vinden op de sites van beide instanties.

“Onderwijs met hoofd, hart en handen”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel