Peutergroep

Peutergroep

De peutergroep “Het Zonneroosje” bevindt zich al vele jaren in het gebouw van de school. De pedagogische uitgangspunten van deze opvang sluiten goed aan bij het vrijeschoolonderwijs.

Voor meer informatie of inschrijven kunnen ouders contact opnemen met afdeling klantadvies van kindeRdam. Via e-mail klantadvies@kinderdam.nl of telefonisch 010 – 443 00 33.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel