Extern vertrouwenspersoon

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon (Hanneke Ouweneel) of de externe vertrouwenspersoon (Ed Olijkan of Anja Dröge van de CEDgroep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Externe vertrouwenspersoon CED groep

heer Ed Olijkan en mevrouw Anja Dröge
Dwerggras 30, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
010-4071599
info@cedgroep.nl

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig”

Rudolf Steinerschool Krimpen a/d IJssel